Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Torfowiska magazynują węgiel, zmniejszają ryzyko powodzi oraz mają wpływ na jakość wody. Ostatnie badania wykazały, że mają również wpływ również na ludzkie zdrowie.

Przeprowadzone badania wskazują, że zmniejszenie liczby i zasięgu pożarów torfowisk może w ciągu najbliższych trzech dekad zapobiec tysiącom ofiar śmiertelnych w Indonezji, Malezji i Singapurze.

Pożary są przyczyną niebezpiecznego wzrostu w powietrzu zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, a jak wynika z badań, jakość powietrza w pobliżu dużych skupisk ludzkich ma ogromny wpływ na notowaną w nich śmiertelność.

Naukowcy przyjrzeli się różnym modelom użytkowania gruntów i pokrycia terenu, jak również emisjom zanieczyszczeń powietrza pochodzącym z pożarów.

Biorąc pod uwagę czynniki, takie jak ekspozycja ludzi na szkodliwe substancje czy rozprzestrzenianie się dymu i jego wpływ na zdrowie, naukowcy byli w stanie określić najlepsze strategie zarządzania i ochrony gruntów, które jednocześnie wspierałyby ochronę zdrowia. Doszli do wniosku, że sama ochrona torfowisk może zapobiec ok. 24 tysiącom zgonów rocznie we wszystkich trzech analizowanych krajach.

Studium przypadku z Indonezji, będące częścią tych badań, wykazało, że każdego roku tysiące ludzi mogłyby uniknąć poważnych problemów zdrowotnych, gdyby wszystkie tereny zarządzane przez Indonezyjską Agencję Odnowy Torfowisk zostały ponownie nawodnione i zrenaturyzowane. Tereny te zajmują około 2 miliony hektarów – stanowi to ok. 7,5% torfowisk Indonezji – i po pożarach, które miały miejsce w 2015 r. uznano, że niezbędna jest ich odbudowa.

W ramach badań opracowano także oprogramowanie (dostępne online), które pozwala decydentom przyjrzeć się wynikom w zakresie zdrowia publicznego w zależności od decyzji dotyczących użytkowania gruntów.

Jedną z przyczyn, dla których ochrona torfowisk jest tak ważna jest fakt, że ich pożar powoduje dużo większą emisję dymu niż w przypadku innych formacji roślinnych. Według badań ochrona torfowisk w Indonezji, Malezji i Singapurze mogłaby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń pochodzących z pożarów i zapobiec 66% nadmiernej śmiertelności.

Wyzwania i korzyści związane z ochroną torfowisk

Główne zagrożenie dla torfowisk Indonezji i Malezji związane jest z ich przekształcaniem pod uprawy np. palmy olejowej. Tymczasem emisje zanieczyszczeń pochodzących z ich pożarów na Sumatrze i w mniejszym stopniu na Kalimantanie (indonezyjska część wyspy Borneo, przyp. tł.) są silnie odczuwane w Singapurze.

W związku z globalnym ociepleniem powodującym wzrost zagrożenia pożarami, szczególnie w Azji i Afryce, ochrona torfowisk będzie nabierać coraz większego znaczenia zarówno w aspekcie zmian klimatu, łagodzenia skutków powodzi, zachowania różnorodności biologicznej, jakości wody, ale również zdrowia ludzi — mówi ekspert ds. torfowisk Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), Dianna Kopansky.

— Jednym z głównych celów UNEP w dziale chemicznym, odpadowym i jakości powietrza jest minimalizowanie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i kondycji środowiska poprzez ulepszone zasady zarządzania — dodaje.

Torfowiska przyczyniają się do poprawy jakości wody, działając jak gigantyczny, naturalny filtr. Mają zatem kluczowe znaczenie dla osiągnięcia kilku celów zrównoważonego rozwoju, w tym tych związanych z działaniami na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej.

Ochrona torfowisk ujęta jest również w trzech konwencjach z Rio. Są to Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja o różnorodności biologicznej i Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia.

— Torfowiska świadczą ważne usługi w wielu regionach geograficznych i zaczynają zwracać uwagę jako kluczowe rozwiązanie oparte na naturze — mówi Kopansky. —Ponieważ rozwiązania oparte na przyrodzie zyskują na znaczeniu, przyszłość torfowisk, które mogą być wykorzystane jako narzędzie pomagające ludziom na całym świecie, jawi się w jasnym świetle. Ich odtwarzanie jest stosunkowo tanie i łatwe. Dobry stan torfowisk zapobiega zachorowaniom, które byłyby spowodowane ich pożarami.

Artykuł na bazie materiału UNEP

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności