Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Mieszkańcy niewielkiej wioski Sabue w Gruzji przez lata zaniepokojeni byli działaniami firmy, zajmującej się wycinką pobliskiego lasu...

Nie mogli z tym wiele zrobić, jako że miała ona pozwolenie na działanie w rejonie. Efektem było zwiększone ryzyko erozji i osunięć, zanieczyszczanie głównego źródła wody w miejscowości oraz uszkadzanie infrastruktury drogowej wzdłuż tras przejazdu ciężarówek.

Lasem porośnięte jest przeszło 40% powierzchni Gruzji. Nie zawsze łatwo jest śledzić wszelkie aktywności na terenie przeszło 2,7 milionów hektarów pod kątem ich wpływu na środowisko. Aby zmniejszyć skalę fragmentacji obszarów leśnych oraz degradację gleb gruzińskie ministerstwo ochrony środowiska i rolnictwa połączyło siły z Funduszem na rzecz Globalnego Środowiska (GEF), Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) oraz World Resources Institute po to, by stworzyć nowe narzędzie online – Atlas Lasów i Użytkowania Ziemi w Gruzji.

Łączy on globalne dane satelitarne z platformy monitoringu lasów – Global Forest Watch – z danymi zbieranymi przez stronę gruzińską, dostarczając decydentom oraz społeczeństwu rzetelnej wiedzy oraz narzędzi na potrzeby odpowiedzialnego planowania, wdrażania oraz monitoringu działań, związanych z wykorzystywaniem obszarów leśnych i innych terenów lądowych.

W atlasie, w przystępnej formie map i wykresów, zaprezentowane zostały również dane, dotyczące dynamiki zmian w użytkowaniu obszarów lądowych (w tym te o wylesianiu i zalesianiu), obszarów chronionych, różnorodności biologicznej, zagrożenia pożarowego, a nawet licencje na wycinkę czy wydobycie surowców.

Wśród przywoływanych poświęconym inicjatywie artykule na stronie UNEP korzyści znalazły się m.in.:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat szczegółowego kształtu sieci obszarów chronionych.
  • Możliwość podejmowania przyjaznych dla środowiska decyzji, dotyczących zagospodarowania przestrzennego, przez sektor publiczny i prywatny – a także ich kontroli.
  • Dostęp do łatwego w obsłudze narzędzia, z którego poza profesjonalistami mogą korzystać również m.in. studenci, organizacje pozarządowe czy turyści.
  • Oszczędność czasu organów decyzyjnych przy jednoczesnym wzmocnieniu prawa lokalnych społeczności do ochrony znajdujących się w okolicy obszarów leśnych.

Atlas stanowić ma również zachętę dla organizacji pozarządowych do angażowania się w dalsze działania na rzecz pozyskiwania danych i zrównoważonego wykorzystywania obszarów leśnych. Jeden z lokalnych NGOsów mógł wgrać do niego informacje, pozyskane z obserwacji ekosystemów leśnych przez drony. Porównując dostępne dane udało mu się nawet odkryć cztery do tej pory nieznane siedliska leśne.

Atlas pomógł również wspomnianej na początku tekstu miejscowości Sabue. Mieszkańcy wioski zauważyli dzięki niemu, że zgoda na działania firmy, zajmującej się wycinką, została nieprawidłowo przyznana na obszar szczególnego ryzyka środowiskowego. W efekcie udało się im doprowadzić do opuszczenia przez nią okolicy.

Artykuł na bazie materiału UNEP

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności