Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

 

Co roku 5 czerwca celebrujemy Światowy Dzień Środowiska. To wyjątkowy moment, mający szczególnie mocno zwrócić uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania.

Po raz pierwszy obchodzony był w roku 1974 pod globalnym hasłem "Only One Earth". Przez ten czas stało się obyczajem, by w tym dniu, w przestrzeni publicznej poruszać aktualne zagadnienia, takie jak, np. jakość wody, pustynnienie, ochrona klimatu, tworzenie zielonych miast czy przyjazne dla ludzi i środowiska wzorce rozwoju. Obchody święta koordynowane są przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Hasłem globalnych obchodów w tym roku jest przypomnienie, że rok 2020 należy do natury: Time For Nature.

Temat Światowego Dnia Środowiska buduje co roku w Polsce kontekst dla działań w całorocznej kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety. W tym roku tematem przewodnim jest różnorodność biologiczna (bioróżnorodność). 

 

Bioróżnorodność to ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów. 

Różnorodność biologiczna jest fundamentem, na którym wspiera się system życia na Ziemi. Jej zubożenie wpływa na każdy aspekt naszego dobrostanu, poczynając od czystego powietrza i wody, a na odporności na choroby i zmianach klimatu kończąc.

Ingerencja w środowisko naturalne jaka nasiliła się w ostatnich latach, zakłóciła tę delikatną równowagę przyrody tworząc dogodne warunki do rozprzestrzeniania się patogenów (w tym koronawirusów). W kampanii przekonujemy, że potrzebujemy Natury z całą jej różnorodnością, i że tylko w sojuszu z Naturą możemy zażegnać kryzys klimatyczny i pokonać pandemię. Myślą przewodnią, która w tym roku będzie spinać Światowy Dzień Środowiska i całoroczną kampanię #DlaPlanety, jest wezwanie:

 

Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.

 

Cel kampanii 2020

Celem kampanii, jest skupienie jak największej uwagi społecznej na konieczności zachowania różnorodności biologicznej w kontekście bezpieczeństwa ludzi. W filmach i plakatach, oglądamy jak litera po literze znikają słowa, oznaczające poszczególne gatunki, grupy gatunków, całą Naturę. To zanikanie słów sygnalizuje również znikanie z toczącego się dyskursu społecznego, gospodarczego, politycznego, tematów i wartości kojarzonych z dobrodziejstwem natury. Wskazuje też, na pilną potrzebę ponownego wprowadzenia ich do konwersacji.

Aby wzmocnić to przesłanie, 3 i 4 czerwca z winiety Rzeczpospolitej zniknął symbol gazety – Orzeł. Akcja „Dlaczego zniknął orzeł?” została zaplanowana jako element kampanii #DlaPlanety 2020. Rozwiązanie zagadki zostanie wydrukowane w winiecie Rzeczpospolitej w dniu 5 czerwca. Przez te trzy dni, teaserowi towarzyszy publikacja materiałów na temat zagrożeń związanych z tematem kampanii 2020.

Punktem kulminacyjnym obchodów święta, jest publikacja w mediach debaty online z cyklu debat Rzeczpospolitej: „Bogactwo Natury – konieczność, a nie luksus”.

Od Światowego Dnia Środowiska, kampania podpowiada dostępne online, możliwe do realizacji dla każdego, proste sposoby modyfikacji codziennych przyzwyczajeń – EKOpostanowienia. Podpowiadają nam one dziesięć sposób na to, jak zredukowac negatywne oddziaływanie na ekosystem i zatrzymać straty w bioróżnorodności. EKOpostanowienia, to deklaracje prostych działań składane online – pełnią w kampanii funkcję edukacyjną, uświadamiając jak niewielkim wysiłiem każdy z nas może wpłynąć na poprawę bioróżnorodności. Są też czynnikiem wzbudzania odpowiedzialności za bezpieczeństwo Natury, a przez to – również nas samych.

 

Co roku 5 czerwca celebrujemy Światowy Dzień Środowiska. To wyjątkowy moment, mający szczególnie mocno zwrócić uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania.

Po raz pierwszy obchodzony był w roku 1974 pod globalnym hasłem "Only One Earth". Przez ten czas stało się obyczajem, by w tym dniu, w przestrzeni publicznej poruszać aktualne zagadnienia, takie jak, np. jakość wody, pustynnienie, ochrona klimatu, tworzenie zielonych miast czy przyjazne dla ludzi i środowiska wzorce rozwoju. Obchody święta koordynowane są przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Hasłem globalnych obchodów w tym roku jest przypomnienie, że rok 2020 należy do natury: Time For Nature.

Temat Światowego Dnia Środowiska buduje co roku w Polsce kontekst dla działań w całorocznej kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety. W tym roku tematem przewodnim jest różnorodność biologiczna (bioróżnorodność). 

 

Bioróżnorodność to ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów. 

Różnorodność biologiczna jest fundamentem, na którym wspiera się system życia na Ziemi. Jej zubożenie wpływa na każdy aspekt naszego dobrostanu, poczynając od czystego powietrza i wody, a na odporności na choroby i zmianach klimatu kończąc.

Ingerencja w środowisko naturalne jaka nasiliła się w ostatnich latach, zakłóciła tę delikatną równowagę przyrody tworząc dogodne warunki do rozprzestrzeniania się patogenów (w tym koronawirusów). W kampanii przekonujemy, że potrzebujemy Natury z całą jej różnorodnością, i że tylko w sojuszu z Naturą możemy zażegnać kryzys klimatyczny i pokonać pandemię. Myślą przewodnią, która w tym roku będzie spinać Światowy Dzień Środowiska i całoroczną kampanię #DlaPlanety, jest wezwanie:

 

Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.

 

Cel kampanii 2020

Celem kampanii, jest skupienie jak największej uwagi społecznej na konieczności zachowania różnorodności biologicznej w kontekście bezpieczeństwa ludzi. W filmach i plakatach, oglądamy jak litera po literze znikają słowa, oznaczające poszczególne gatunki, grupy gatunków, całą Naturę. To zanikanie słów sygnalizuje również znikanie z toczącego się dyskursu społecznego, gospodarczego, politycznego, tematów i wartości kojarzonych z dobrodziejstwem natury. Wskazuje też, na pilną potrzebę ponownego wprowadzenia ich do konwersacji.

Aby wzmocnić to przesłanie, 3 i 4 czerwca z winiety Rzeczpospolitej zniknął symbol gazety – Orzeł. Akcja „Dlaczego zniknął orzeł?” została zaplanowana jako element kampanii #DlaPlanety 2020. Rozwiązanie zagadki zostanie wydrukowane w winiecie Rzeczpospolitej w dniu 5 czerwca. Przez te trzy dni, teaserowi towarzyszy publikacja materiałów na temat zagrożeń związanych z tematem kampanii 2020.

Punktem kulminacyjnym obchodów święta, jest publikacja w mediach debaty online z cyklu debat Rzeczpospolitej: „Bogactwo Natury – konieczność, a nie luksus”.

Od Światowego Dnia Środowiska, kampania podpowiada dostępne online, możliwe do realizacji dla każdego, proste sposoby modyfikacji codziennych przyzwyczajeń – EKOpostanowienia. Podpowiadają nam one dziesięć sposób na to, jak zredukowac negatywne oddziaływanie na ekosystem i zatrzymać straty w bioróżnorodności. EKOpostanowienia, to deklaracje prostych działań składane online – pełnią w kampanii funkcję edukacyjną, uświadamiając jak niewielkim wysiłiem każdy z nas może wpłynąć na poprawę bioróżnorodności. Są też czynnikiem wzbudzania odpowiedzialności za bezpieczeństwo Natury, a przez to – również nas samych.

Działania komunikacyjne 2020

  • 20.05—04.06 Budowanie świadomości problemu i ryzyka związanych z nim strat w mediach społecznościowych
  • 3,4,5.06 – Materiały merytoryczne publikowane na łamach dziennika "Rzeczpospolita"
  • 05.06 – Debata online w cyklu debat dziennika Rzeczpospolita udostępniona w Internecie
  • 05.06—20.06 Zaproszenie do EKOpostanowień online – działania w celu zapobiegnięcia stratom

Media

Outdoor: nośniki Stroer na dworcach i środkach komunikacji, w miejskim transporcie publicznym; w galeriach handlowych.

Prasa: Rzeczpospolita, KropkaTV

Radio: Spot radiowy

TV: dedykowany cykl dokumentalny ‘Raj na Ziemi’ w PLANETE+

Online: OLX; gazeta.pl; mailing; newsletter; media spolecznościowe (FB, Twitter, Linkedin): aktualności, informacje o działaniach podejmowanych spontanicznie przez osoby indywidualne, organizacje i firmy, challenge „Stań na głowie dla planety” z udziałem znanych i popularnych postaci ze świata mediów, kultury i sportu.

Wydarzenia

W dniu 5 czerwca, w cyklu Debat RZECZPOSPOLITEJ odbyła się debata poświęcona zachowaniu bioróżnorodności. Debata ONLINE jest dodostępna na stronie kampanii.

Patronat Kampanii 2020

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Środowiska – Michał Woś, Minister Klimatu – Michał Kurtyka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Ministerstwo Rozwoju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Komitet Olimpijski. Kampania została objęta patronatem Ambasady Australii, Ambasady Francji, Ambasady Norwegii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik RZECZPOSPOLITA.

Zielona Wstążka #DlaPlanety

Kampania zainicjowana w roku 2018 przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Celem kampanii jest: podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych, dostosowane do polskiego odbiorcy i z udziałem najważniejszych aktorów życia społecznego i gospodarczego – regulatorów, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Kampania jest wyjątkową okazją do wspólnej dyskusji i refleksji, której często brakuje w debacie publicznej.

Co roku, polska kampania wspiera globalne obchody Światowego Dnia Środowiska, dzieląc z nimi wspólny wątek przewodni.

Kampania 2018: Beat Plastic Pollution

W roku 2018 zwracała uwagę na negatywne skutki środowiskowe niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji produktów z tworzyw sztucznych #BeatPlasticPollution.

Kampania 2019: Beat Air Pollution

W roku 2019 z kolei – na powiązania między zanieczyszczeniem powietrza, globalnym kryzysem klimatycznym oraz zdrowiem publicznym: #BeatAirPollution.

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności