Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

W jaki sposób nowoczesne technologie mogą nam pomóc w ochronie różnorodności biologicznej?

Natalie Kyriacou jest twórczynią troszczącego się o przyrodę przedsiębiorstwa społecznego My Green World. Jej misją jest przypomnienie o naszej więzi z przyrodą i o tym, że troska o bioróżnorodność stanowi klucz do przyszłości planety.

W przeprowadzonym na potrzeby Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) wywiadzie opowiada o tym, jak za pomocą innowacyjnej, nakierowanej na osoby młode edukacji, a także Kids Corner – aplikacji mobilnej, wprowadzającej elementy grywializacji do ochrony dzikich gatunków, dostarcza wiedzę, doświadczenia i narzędzia, umożliwiające młodzieży mierzenie się ze stojącymi przed nią wyzwaniami.

Co zainspirowało Cię do stworzenia My Green World?

Tempo ginięcia gatunków oraz konsekwencje dewastacji środowiska są zbyt ważnymi kwestiami, bym mogła je ignorować. Znalazłam problem, który wymagał rozwiązania. Czuję, że jako obywatelka świata jest moim obowiązkiem – i przywilejem – odegrać rolę w przyszłości planety i jej mieszkańców. Ruszyłam z My Green World bo czułam, że młodzi ludzie mogą skorzystać z istnienia platformy, która w pozytywny sposób może zainspirować ich do ochrony środowiska. Edukacja jest dla mnie najbardziej efektywnym narzędziem do mierzenia się z planetarnymi wyzwaniami.

W jaki sposób budzi się wśród młodych ciekawość stanu środowiska?

Pozwalając im odkrywać swoje indywidualne talenty, pasje oraz sposoby uczenia się. Dzięki temu promować możemy naukę przez całe życie oraz tworzyć najbardziej skuteczne narzędzia do zmagania się z globalnymi wyzwaniami środowiskowymi. My Green World ma wzmacniać młodych ludzi w ich dążeniu do uczenia się, działania i bycia w awangardzie tworzenia rozwiązań chroniących środowisko w ich społecznościach lokalnych. Naszym celem jest pobudzanie ciekawości i zapewnianie, by wszyscy mieli dostęp do angażującej i rzetelnej edukacji o środowisku.

Jaką rolę w ochronie przyrody może odgrywać postęp technologiczny i platformy cyfrowe?

Technologia, jeśli zostanie zaprojektowana i będzie używana w etyczny sposób, ma potencjał do znacznego wzmocnienia naszego rozumienia siebie nawzajem i środowiska, w którym funkcjonujemy. Inwestowanie w edukację cyfrową pomaga w zmienianiu sposobów tego, czego i w jaki sposób uczą się młodzi ludzie. W My Green World naszym celem jest wykorzystywanie kreatywnych technologii cyfrowych, które zachęcą do wypracowywania przez osoby użytkujące unikalnego stylu nauki. Mają również pomóc dzieciom w poznawaniu istotnych kwestii niezależnie od miejsca, w którym żyją.

Twoja aplikacja pozwala użytkowników na tworzenie własnych rezerwatów przyrody i ratowanie zwierząt. W jaki sposób wspiera to Twoje działania na rzecz ochrony środowiska?

Chciałam zmienić sposób, w jaki myślimy o ochronie dzikiej przyrody – uczynić z niej niezwykle istotną kwestię, a nie coś abstrakcyjnego. Do tej pory pozostawała ona oderwana od naszego własnego, komfortowego stylu życia. Niektórym ludziom trudno jest tak naprawdę zaangażować się w ten temat. World of the Wild, o którym mówisz, to sposób na wprowadzenie tego tematu do życia i do domów tysięcy ludzi, umożliwiając dzieciom i całym rodzinom uczenie się o ochronie środowiska w przyjemny i kreatywny sposób.

Z jakimi wyzwaniami zetknęłaś się w trakcie rozwijania tego projektu?

Z biznesowego punktu widzenia mieliśmy do czynienia z szeregiem wyzwań, związanych z finansowaniem oraz rozwijaniem firmy. Z perspektywy środowiskowej problemem był z kolei fakt, iż ochrona przyrody często kojarzy się ludziom z czymś abstrakcyjnym i niezbyt palącym, a sam temat uważany jest za niezbyt ważny w porównaniu do innych kwestii społecznych, politycznych i ekonomicznych. Nie brak też ludzi, obezwładnionych skalą i poziomem złożoności tego typu problemów, poruszających się w nich z trudnością. Efektem tego jest rezygnacja z działania. Choć są to trudne wyzwania, pozostaję wdzięczna za swój drobny wkład w możliwość angażowania się w kwestie środowiskowe.

Czy młodzi ludzie są dziś bardziej zaangażowani? Jaka jest Twoja wizja przyszłości?

W wypadku Australii głos młodych stał się jedną z najmocniejszych sił na rzecz zmian. W najważniejszych miastach kraju obserwowaliśmy niewiarygodne sceny – tysiące młodych ludzi ruszyło na ulice, protestując przeciwko niedostatecznym działaniom rządu w sprawie kryzysu klimatycznego. Młodzież domaga się lepszej polityki ochrony środowiska i głosu w sprawie kształtu przyszłości, słusznie chcąc prawa do życia na czystej planecie. Mam nadzieję, że My Green World będzie mieć swój pozytywny wkład w stan społeczeństwa i środowiska – i że efektem będą kolejne, pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach, dzięki którym działania na rzecz ochrony przyrody nie będą wyjątkiem, ale normą.

Artykuł na bazie materiału UNEP

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności