Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Nie moglibyśmy żyć bez lasów. Lasy pokrywają jedną trzecią masy lądowej Ziemi, są niezbędne do podtrzymania życia na naszej planecie i spowolnienia zmian klimatycznych.

Lasy są niezwykle istotne dla klimatu, wody, zdrowia i warunków do życia, a jednak tracimy je w alarmującym tempie z powodu wylesiania – masowego niszczenia drzew. Jedną z głównych przyczyn wylesiania na świecie jest hodowla zwierząt, dlatego też dieta oparta na roślinach może pomóc powstrzymać wycinkę lasów.

Obecnie prawie 70% wykarczowanych terenów w Amazonii, największym tropikalnym lesie deszczowym na świecie, wykorzystywanych jest jako pastwiska dla bydła. Znaczne połacie lasów, łąk i mokradeł są wykarczowane, aby zapewnić teren do wypasu i uprawy pasz dla zwierząt. Możemy pomóc chronić lasy, wybierając bardziej zrównoważone nawyki żywieniowe i przechodząc na dietę opartą na roślinach. W tym miejscu przyjrzymy się, w jaki sposób lasy są zagrożone wylesianiem na potrzeby hodowli zwierząt i jakie kroki możemy podjąć.

DLACZEGO LASY SĄ TAK DLA NAS ISTOTNE?

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA LASÓW POMAGA ROZWIJAĆ SIĘ EKOSYSTEMOM

Lasy pokrywają około jednej trzeciej masy lądowej Ziemi i są najbardziej zróżnicowanymi biologicznie ekosystemami na lądzie, w których żyje ponad 80% zwierząt, roślin i owadów. Każdy gatunek roślin lub zwierząt, niezależnie od tego, jak niewielki, ma do odegrania ważną rolę, a zachowanie różnorodności biologicznej zwiększa produktywność ekosystemu. Na przykład, duża liczba gatunków roślin umożliwia większy zakres upraw, co pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Utrata siedlisk na skutek wylesiania stanowi ogromne zagrożenie dla różnorodności biologicznej, która wspiera życie ludzkie w takim stopniu, w jakim wpływa na powietrze, którym oddychamy, wodę, którą pijemy i żywność, którą spożywamy. Dalsze wylesianie w Amazonii doprowadzi do tego, że ekosystemy, których potrzebujemy do przetrwania, nie będą już wspierane.

LASY REGULUJĄ EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA W NASZEJ ATMOSFERZE

Lasy mają decydujące znaczenie dla regulacji światowego klimatu i cykli pogodowych. Amazońskie lasy deszczowe są często nazywane “płucami ziemi”, ponieważ uwalniają tlen i magazynują dwutlenek węgla – główną przyczynę globalnego ocieplenia. Lasy mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego, ponieważ pochłaniają ponad 2 miliardy ton dwutlenku węgla rocznie, co stanowi jedną trzecią CO2 uwalnianego ze spalania paliw kopalnych.

Kiedy dochodzi do wylesiania na potrzeby hodowli zwierząt, węgiel ten wraca do atmosfery, znacznie przyczyniając się do globalnego ocieplenia i uniemożliwiając nam osiągnięcie celów Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

LASY POPRAWIAJĄ JAKOŚĆ GRUNTÓW I WSPIERAJĄ LUDNOŚĆ AUTOCHTONICZNĄ

Rozbudowa pastwisk w celu zaspokojenia popytu na wołowinę, jak również na produkcję pasz dla zwierząt, takich jak soja i kukurydza, są głównymi czynnikami powodującymi wylesianie w Amazonii. Powoduje to zagrożenie erozją żyznych gleb, bogatych w materię organiczną.

Te bezcenne zasoby naturalne nie mogą być przywrócone w ciągu naszego życia. Maszyny rolnicze, nadmierne nawożenie, toksyny i monokultury obniżają żyzność gleby. Uboga w składniki odżywcze gleba prowadzi do słabych zbiorów, co z kolei wymaga większej ilości gruntów rolnych do wyrównania strat, co prowadzi do jeszcze większego wylesiania.

Wylesianie gruntów na potrzeby hodowli zwierząt zagraża również prawom ludności tubylczej, ponieważ grunty te często pokrywają się z terenami tubylczymi. Ponad 2000 rdzennych kultur jest uzależnionych od lasów jako źródła utrzymania, leków, żywności i schronienia. Ochrona lasów, jest jednym z najlepszych sposobów ochrony praw ludności autochtonicznej.

CZY DIETA ROŚLINNA MOŻE POMÓC W OGRANICZENIU WYLESIANIA?

Nasze codzienne wybory żywieniowe mogą mieć wpływ na przetrwanie lasów. Szereg badań wskazuje, że wybór diety roślinnej może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na pola uprawne. Badanie przeprowadzone w 2017 r. wykazało, że nawet 55% wylesiania można ograniczyć poprzez zmniejszenie spożycia produktów zwierzęcych.

Oprócz stosowania diety opartej w większym stopniu na roślinach, możemy szerzyć świadomość wpływu naszych wyborów żywnościowych na klimat. Przejście na dietę roślinną ma wiele pozytywnych skutków – w tym zachowanie różnorodności biologicznej, bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Może także przyczyniać się do zachowania ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych korzyści płynących z lasów.

Materiał powstał we współpracy z Fundacją ProVeg

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności