Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Eksperci ONZ i obrońcy przyrody na całym świecie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu powstrzymania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, podkreślając jego negatywny wpływ na ptaki morskie i wędrowne.

- Jedna trzecia światowej produkcji tworzyw sztucznych nie podlega recyklingowi, a co najmniej osiem milionów ton plastiku trafia co roku do oceanów i zbiorników wodnych - powiedziała Joyce Msuya, Zastępca Dyrektora Wykonawczego UNEP. - Następnie trafia on do żołądków ptaków, ryb, wielorybów oraz do naszej gleby i wody. Świat „dławi” się plastikiem, podobnie jak ptaki, od których życia tak wiele na ziemi zależy.

Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych stanowią potrójne zagrożenie dla ptaków. Po pierwsze zwierzęta mogą się w nie po prostu zaplątać. To przypadek, który najłatwiej zaobserwować, jednak dotyczy mniejszej liczby osobników niż w przypadku kolejnych dwóch ryzyk.

Bardziej powszechne jest traktowanie przez ptaki odpadów z tworzyw sztucznych jako pożywienia. Problem ten może dotykać znaczne populacje niektórych gatunków. Ptaki mylą plastik z pokarmem, co prowadzi do wypełnienia żołądka niestrawnymi przedmiotami.

Wiele ptaków chętnie używa też plastiku budując gniazda. Mylą go z naturalnymi przedmiotami, nieświadomie narażając tym samym wrażliwe pisklęta na zranienie lub zaplątanie się.

Zaplątani

Większość uwięzionych w tworzywach sztucznych ptaków zaplątuje się w porzucone narzędzia połowowe. Takie przypadki zdarzają się na morzach, rzekach, jeziorach, a nawet na lądzie. - Zaplątanie się w sprzęt rybacki lub plastikowe odpady skazuje ptaki na powolną, bolesną śmierć – powiedział Peter Ryan, dyrektor Instytutu Ornitologii Afrykańskiej Fitzpatrick na Uniwersytecie w Kapsztadzie.

Prawie wszystkie ptaki morskie i słodkowodne są narażone na zaplątanie się w odpady z tworzyw sztucznych i inne materiały syntetyczne. Ucierpieć mogą również liczne gatunki ptaków lądowych - od orłów po małe zięby.

Plastikowa dieta

Badania wskazują, że ok. 40% ptaków morskich ma w przewodzie pokarmowym tworzywa sztuczne. Szczególnie zagrożone są kaczki morskie, nurki, pingwiny, albatrosy, petrelki, perkozy, pelikany, głuptaki, mewy, rybitwy, alki, a także ptaki tropikalne. Połknięcie plastiku może je zabić lub spowodować poważne obrażenia.

Nagromadzenie tworzyw sztucznych w przewodzie pokarmowym może go zablokować lub uszkodzić. Istnieje też ryzyko, że zwierzę będzie miało fałszywe poczucie sytości, co prowadzi do niedożywienia.

Kampania Clean Seas

Aby rozwiązać problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i zapewnić, że w przyszłości mniej ptaków umierać będzie w wyniku połknięcia lub zaplątania się w śmieci, Program ONZ ds. Środowiska (UNEP) zapoczątkował w lutym 2017 roku kampanię Clean Seas.

Skupia się ona przede wszystkim na temacie zanieczyszczenia mórz tworzywami sztucznymi. Zwraca szczególną uwagę na źródło problemu, apelując do osób fizycznych, rządów i przedsiębiorstw o podjęcie konkretnych kroków w celu ograniczenia użycia plastiku. W wielu krajach trwają wysiłki na rzecz wycofania plastikowych produktów jednorazowego użytku i przeprojektowania produktów z tworzyw sztucznych, aby ułatwić ich recykling.

- Problemu z plastikiem nie da się łatwo rozwiązać. Będzie to wymagało wspólnych wysiłków rządów, przemysłu, gmin, producentów i konsumentów. Jednak zgodnie z wydźwiękiem tegorocznego Światowego Dnia Ptaków Migrujących wszyscy na tej planecie mogą być częścią rozwiązania i podjąć kroki w celu ograniczenia plastiku jednorazowego użytku. Rozwiązanie tego problemu będzie nie tylko korzystne dla nas, ale również przyniesie korzyści dzikiej przyrodzie, w tym milionom ptaków wędrownych - powiedział Jacques Trouvilliez, Sekretarz Wykonawczy Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych.

Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych stanowią poważne i rosnące zagrożenie dla ptaków wędrownych, ograniczające ich zdolność do radzenia sobie ze znacznie większym wyzwaniem, jakim są zmiany klimatu.

Artykuł na bazie materiału UNEP

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności