Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Partner główny

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. Należy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.  Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, m.in. mieszkaniowych czy konsumenckich. Przedsiębiorstwom mikro, MŚP i korporacjom dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma szeroką ofertę dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego; specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom z segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Misją BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. 

W opinii banku tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ma szansę przełożyć się na realne, wymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność w BNP Parbias rozumiana jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację ekopostaw.

Strategia CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. jest spójna ze Strategią Grupy BNP Paribas. Składa się ona z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego. 

Poprzez realizację Strategii CSR i ZR Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności Bank zidentyfikował te SDGs, w których jego kontrybucja na rynku polskim jest najbardziej znacząca. Kieruje się on przekonaniem, iż niezbędny dla sukcesu Agendy 2030 jest Cel 17, dlatego aktywnie podejmuje współpracę międzysektorową na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy główne zobowiązania: współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami.

Bank BNP Paribas jest partnerem Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach partnerstwa organizacja wspiera merytorycznie działania środowiskowe banku oraz wewnętrzną kampanię edukacyjną Bank Zielonych Zmian. Ponadto, od 2019 roku Bank jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska”, organizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa, na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Bank BNP Paribas przystąpił również do projektu ECO-MIASTO, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID Warszawa i współorganizowanego przez dziennik branżowy Teraz Środowisko. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców. 

Dodatkowo, bank jest jednym z uczestników eksperckiego programu Climate Leadership powołanego przez UNEP/GRID-Warszawa.

Odwiedź naszą stronę www

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności