Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju).

W kwietniu 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług.

I edycja kampanii - „Odpowiedzialne zużycie zasobów”

W kwietniu 2019 roku, spotkaniem z Katarzyną Wągrowską, autorką książki Życie Zero Waste i bloga ograniczamsie.com, Bank BNP Paribas zainaugurował I edycję kampanii edukacyjnej, kierowanej do wszystkich pracowników oraz ich najbliższych.

Od tego czasu, w każdym miesiącu pracownicy Banku otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą. Pracownicy poznają przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać. W I edycji programu poszczególnym miesiącom przyświecały tematy odnawialnych i nieodnawialnych zasobów, które na co dzień segregowane są w ramach pięciu frakcji odpadów.

Poziom swojej wiedzy pracownicy mogą regularnie sprawdzać w ramach quizów tematycznych. Na eko-ekspertów czekają przyjazne środowisku gadżety, pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste. Aby utrwalać eko-postawy Bank zachęca również pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami.

W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników Banku BNP Paribas.

W ramach programu odbywają się także spotkania inspiracyjne i warsztaty. Swoją wiedzą z pracownikami Banku dzielili się z uznani eksperci m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”.

II edycja kampanii - „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia”

W kwietniu 2020 roku, Bank BNP Paribas rozpoczął II edcyję kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian. Tematem przewodnim kampanii jest odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia. W ramach kampanii podjęte zostaną różnorodne tematy m.in.: wpływ pandemii na środowisko naturalne, zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności, odpowiedzialne zakupy oraz eko-mobilność.

Bank przygotował także dla pracowników także liczne atrakcje dodatkowe – wirtualne spotkania z eko-ekspertami, warsztaty oraz konkursy i quizy, w ramach których pracownicy mogą zdobyć eko-gadżety dla siebie i swoich bliskich.

Działania utrwalające eko-postawy

Bank BNP Paribas w ramach swoich działań na rzecz klimatu organizuje akcje wspierające promowanie eko-postaw wśród pracowników i ich najbliższych. W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne. W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w 8 lokalizacjach w Polsce, stając się ambasadorami zmian.

Wspieranie zielonych zmian

Edukacyjna kampania wewnętrzna jest także okazją do inicjowania i komunikowania zmian w funkcjonowaniu Banku BNP Paribas i wdrażania kolejnych „eko-usprawnień”. Pracownicy – w I edycji programu – zgłosili około 50 pomysłów na ekologiczne usprawnienia w działaniu organizacji. Wszystkie rozstały rozpatrzone i przekazane do odpowiednich jednostek, a część już została wdrożona.

W Banku sukcesywnie ograniczana jest rola plastiku – między innymi - z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy oraz napojów w plastikowych butelkach, a centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki.

Od kilku lat BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Bank posiada 128 aut hybrydowych i 2 w pełni elektryczne. Do końca 2020 roku we flocie będzie 170 samochodów z napędami ekologicznymi. Bank zachęca również pracowników do carpoolingu i carsharingu.

W ramach działań na rzecz zrównoważonego ekosystemu miejskiego, od czerwca 2017 roku na dachu biurowca Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2019 roku kolejna pasieka złożona z sześciu uli powstała w Rudzie Śląskiej.

Działania podejmowane w ramach programu mają wpływ nie tylko na funkcjonowanie samego BNP Paribas, ale tysięcy domów i firm. Bank nieustannie rozwija ofertę ekologicznych produktów i usług, wspierając klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

W tym celu w 2018 roku Bank powołał „zielone centrum kompetencji” – Biuro ds. ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierają inwestycje realizowane przez klientów Banku z różnych segmentów rynku.

Dzięki finansowaniu Banku, ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. W 2019 roku BNP Paribas aż siedmiokrotnie zwiększył środki przeznaczone na finansowanie OZE i projektów wspierających efektywność energetyczną.

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności