Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Fundusz Naturalnej Energii to konkurs organizowany już po raz 10. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Jego nadrzędnym celem jest dofinansowanie projektów angażujących społeczności lokalne w działania na rzecz ochrony środowiska.

Tematy przewodnie projektów dotyczą między innymi: poszanowania energii, ochrony wody, powietrza, a także – bioróżnorodności. W ramach zrealizowanych do tej pory przez spółkę edycji wsparto instytucje, które prowadziły działania na rzecz zachowania i ochrony bioróżnorodności na każdym z trzech poziomów: gatunkowym, genetycznym i ekosystemowym.

Przykładem jest nagrodzony w pierwszej edycji konkursu projekt „Bądźmy bioróżnorodni”. W ramach projektu powstał ogród, w którym znalazły się rodzime gatunki drzew, krzewów oraz roślin zielnych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest bioróżnorodność, czemu jest tak ważna, w jaki sposób ją chronić oraz dlaczego bogaty w gatunki ogród jest bardziej wartościowy od trawnika.

W kolejnych latach Fundusz Naturalnej Energii wspierał inicjatywy zwiększające świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tworzenia miejsc przyjaznych do życia dla ptaków, dzikich zapylaczy czy jeży. Budowane były m.in. budki lęgowe i hotele dla pszczół, ale także realizowano nasadzenia pożytecznych roślin oraz wysiewano łąki kwietne, by zapewnić pokarm i schronienie zwierzętom. Dzięki takim działaniom udało się otworzyć m.in. „Wiejski Park Różnorodności Biologicznej” w Bogunowie.

Mając na uwadze ogromne znaczenie torfowisk jako siedlisk wyjątkowo cennych doceniono działania w ramach projektu „Skrzydlaci przyjaciele”. Realizowany on był na obszarze Doliny Górnej Wisły, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia torfowiska Zapadź – jednego z niewielu zachowanych torfowisk na Śląsku. Główną intencją było zwrócenie szczególnej uwagi na rośliny rzadkie i chronione przy jednoczesnym prowadzeniu obserwacji ornitologicznych.

Więcej informacji:

http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

 

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności