Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

W jaki sposób Światowy Dzień Środowiska zamierza świętować jedna z najważniejszych na polskim rynku firm telekomunikacyjnych?

Orange Polska włącza się w obchody Światowego Dnia Środowiska razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wspierając kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety. W tym roku celebrujemy różnorodność biologiczną – sposobom na jej zachowanie jest poświęcona kampania „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie”.

Bioróżnorodność na świecie zanika w zastraszającym tempie. Kasujemy zawartość twardego dysku natury, nie wiedząc, jakie dane przechowuje. (Stavros Dimas, Komisarz UE ds. Środowiska)

Dlaczego różnorodność biologiczna jest taka ważna?

Jesteśmy częścią przyrody i podlegamy jej prawom. W dobie rozwoju cywilizacji i zaawansowanych technologii nie możemy zapomnieć o podstawowej prawdzie: istnienie i dobrobyt praktycznie każdej ludzkiej społeczności na świecie jest w dużym stopniu zależny od ekosystemów, czyli układów przyrodniczych tworzonych przez rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy, które – razem z ich środowiskiem nieożywionym (siedliskiem) – tworzą funkcjonalną całość.

Z ekosystemów czerpiemy wiele korzyści. Dzięki nim mamy tlen którym oddychamy, żywność którą spożywamy, czy krajobraz którym sycimy oczy odpoczywając na łonie natury.

Ochrona różnorodności biologicznej to temat nie ogranicza się do obszarów chronionych, np. parków narodowych, czy rezerwatów przyrody. Uwzględnia zachowanie bądź przywrócenie różnorodności biologicznej na terenach użytkowanych przez człowieka. Jest wyzwaniem, z którym mierzymy się wszyscy: od polityków, samorządowców i ekonomistów, przez naukowców, rolników, leśników, przedstawicieli biznesu, do obywateli czyli nas samych.

Przypomnijmy, że w roku 1992 na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro podpisano Konwencję o różnorodności biologicznej. Każda ze Stron Konwencji, w tym również Polska, zobowiązana jest opracować krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony zasobów przyrody. Obecnie stoimy u progu nowej dekady, której hasłem przewodnim jest odtwarzanie ekosystemów (UN Decade of ecosystem restoration 2020-2030).

Co dla ochrony różnorodności biologicznej może zrobić każda i każdy z nas?

Zapraszamy do podjęcia ekopostanowień poprzez stronę www.DlaPlanety.pl. Proponowane są tam działania, które może realizować każdy. Zarówno ten, kto wakacje spędza na dalekich wojażach jak i ten kto w ramach wolnego czasu penetruje podmiejskie lasy. Ten, kto ma własny ogródek jak i ten, kto swoją pasję ogrodniczą realizuje w skrzynkach balkonowych. Ten kto aktywnie udziela się w inicjatywach obywatelskich jak i ten, kto codziennymi decyzjami i konsumenckimi wyborami wywiera wpływ na świat biznesu. Pamiętajmy, że ratując Naturę, ratujemy siebie!

Więcej ciekawych materiałów o różnorodności biologicznej, a także link do debaty „Bogactwo Natury – konieczność, nie luksus” znajdziecie na stronie www.DlaPlanety.pl.

Naszych pracowników zapraszamy też do konkursu fotograficznego nt. „Spotkanie z naturą”.

Przyjrzyjcie się przestrzeni wokół siebie i spróbujcie na fotografiach uchwycić naturę istniejącą w Waszych ogródkach, na balkonach, na osiedlowych parkach.

Mogą to być niezwykłe spotkania, które długo się pamięta, takie jak te z orłem przednim, rysiem, głowacicą czy sosną limbą. W kadr mogą wejść również gatunki pospolite, na które często nie zwracamy uwagi – czy będzie to podobny do wróbla mazurek, czy mniszek lekarski zwany mleczem.

Pamiętajmy, że bioróżnorodność to również całe mnóstwo stworzeń o których na co dzień nie myślimy wcale, jak np. cały zespół różnych organizmów, dzięki którym istnieje gleba.

ZASADY

Oceniane będą walory artystyczne, interesujące podejście do tematu, a także dobór obiektów – preferowane będą gatunki krajowe roślin i zwierząt.

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności