Grażyna Kaczyńska
Starszy Kierownik Działu Ochrony Środowiska w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A.

W jaki sposób sektor farmaceutyczny może realizować zasady zrównoważonego rozwoju? Grażyna Kaczyńska, Starszy Kierownik Działu Ochrony Środowiska w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A., odpowiada na to kluczowe dla przyszłości planety pytanie.

W jaki sposób Państwa sektor minimalizuje negatywny wpływ na środowisko?

Przemysł, w tym sektor farmaceutyczny przyczyniają się do niekorzystnych zmiany klimatu, które mają istotny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważona produkcja i konsumpcja to główne kierunki ograniczania wpływu środowiskowego. Najważniejsze cele środowiskowe w sektorze to, ograniczanie zużycia surowców naturalnych, maksymalizacja procesów regeneracji i powtórnego wykorzystania substancji chemicznych, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększanie ilości odpadów, poddawanych recyklingowi i odzyskowi, ograniczanie emisji CO2, zwiększanie zakresu stosowania materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu

Jakie jest największe wyzwanie w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w sektorze farmaceutycznym?

Największym wyzwaniem dla sektora jest ograniczenie w środowisku ilości tzw. substancji aktywnych, w tym wpływających na lekooporność. Są to tzw. mikrozanieczyszczenia, które często nie są usuwane ze ścieków tradycyjnymi metodami oraz najczęściej nie są biodegradowalne i w niezmienionej formie lub w postaci aktywnych metabolitów są wprowadzane do środowiska. W efekcie dochodzi do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Stałe wprowadzanie leków do środowiska zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta przyczynia się do izolowania opornych szczepów bakterii, co w konsekwencji prowadzi do lekooporności. Pomimo, że obecność farmaceutyków w środowisku jest badana, nieznany jest ich całkowity wpływ na organizmy żywe.

Jakie działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej wcielają Państwo w życie w swojej działalności biznesowej?

Jesteśmy firmą produkcyjną, a każdy proces wytwórczy, w szczególności wykorzystujący zasoby naturalne oraz substancje chemiczne, wpływa na różnorodność biologiczną, a konsekwencji na ludzi. Podejmujemy szereg działań, które minimalizują ten negatywny wpływ. Analizujemy możliwości ograniczenia wpływu na środowisko na etapie projektowania, opracowywania i wdrażania nowych technologii. Ciągle podnosimy efektywność procesów istniejących, co powoduje ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń do każdego elementu środowiska. Racjonalnie zarządzamy energią, wodą i emisjami. Dbamy, aby stosowane substancje chemiczne były bezpieczne. Wdrożyliśmy też kilka programów i działań ograniczających nasz wpływ na środowisko, to min.: Program Zrównoważonego Rozwoju i Nagroda Zielonego Procesu, Program Oszczędzania Energii, Analiza zawartości substancji aktywnych i wpływających na antybiotykooporność w ściekach oczyszczonych.  Promujemy również eko-transport poprzez akcje ‘Wszyscy na rowery’, Zielone Bilety, Wspólne podróże służbowe. Z okazji Światowego Dnia Środowiska organizujemy Zielony Tydzień oraz jesteśmy partnerem inicjatywy Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju ‘Razem dla środowiska’.