Katarzyna Teter
Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Santander Bank Polska S.A.

Katarzyna Teter – menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska S.A., opowiada w jaki sposób bank troszczy się o środowisko.

Dlaczego Santander Bank Polska bierze udział w tegorocznej edycji kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety?

Przyłączając się kolejny raz, jako partner strategiczny, do akcji Zielona Wstążka chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestie zmian klimatu oraz wspólnie świętować Światowy Dzień Środowiska 2020.

W Santander Bank Polska zdajemy sobie sprawę z wpływu instytucji finansowych na środowisko i roli, jaką mogą odegrać, angażując się w odpowiednie inicjatywy. Dlatego wśród 8 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wspiera nasz bank, znajduje się Cel 13: natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.

Realizujemy zatem wspólne cele, a współpracując, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej dla dobra nas wszystkich. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy tempo zmian klimatycznych znacznie przyspiesza, a skutki odczuwamy już nie z pokolenia na pokolenie, ale na przestrzeni życia jednostki.

W jaki sposób banki – instytucje, który na pierwszy rzut oka nie wydają się mieć wiele wspólnego z kwestiami różnorodności biologicznej – mogą wspierać jej ochronę?

Dbając o różnorodność biologiczną, dbamy o całe środowisko.

Jednym z ważniejszych aspektów naszej strategii odpowiedzialnej bankowości są tzw. „zielone finanse”. Od wielu lat bank aktywnie angażuje się we wdrażanie "zielonych", czyli przyjaznych środowisku rozwiązań nie tylko w otoczeniu zewnętrznym, ale także wewnątrz organizacji.

Podjęliśmy wiele zobowiązań, które minimalizują negatywny wpływ na nasze otoczenie, m.in. zobowiązaliśmy się do stopniowego przechodzenia na „zieloną energię”, wymiany floty na samochody hybrydowe oraz wdrożyliśmy strategię „no plastic”. Stawiamy na rozwiązania cyfrowe, które znacząco zmniejszają ślad węglowy.

Jesteśmy również inicjatorem wielu proekologicznych inicjatyw i akcji, mających na celu promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby inspirować i ułatwiać wdrażanie odpowiedzialnych rozwiązań.

Jakie narzędzia finansowe mogą wspierać ochronę środowiska w praktyce?

Dostrzegamy coraz większą rolę instytucji finansowych w procesie uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, dlatego wspieramy klientów i towarzyszymy im w procesie transformacji energetycznej, finansując te projekty, które znacząco obniżają negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, a wycofując się z finansowania tych, które niszczą środowisko.

W zeszłym roku Santander Bank Polska był inicjatorem i koordynatorem pierwszego w Polsce finansowania ESG-linked (powiązanego z akcentowaniem kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządczych - przyp. ZW) o wartości 2 mld, w której wysokość marży kredytu opierała się na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarach społecznym, środowiskowym i zarządczym.

Co robi Grupa Santander żeby zmniejszać negatywny wpływ na środowisko?

Zarówno na poziomie Grupy Santander, jak i w Santander Bank Polska angażujemy się w inicjatywy, których celem jest ułatwienie środowisku finansowemu bycia bardziej zrównoważonym i odpowiedzialnym.

Przykładem tego jest uczestnictwo i rola założyciela w UNEP Finance Initiative Responsible Banking Principles. Podpisane przez Grupę Santander zobowiązania stały się drogowskazem dla Santander Bank Polska.

Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także podjęła decyzję o udzieleniu w tym samym czasie pomocy ponad 10 milionom osób poprzez programy mikrofinansowania czy edukacji finansowej.