Cezary Urban
Dyrektor Działu Rozwiązań dla Rolnictwa BASF Polska

Cezary Urban, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Rolnictwa BASF Polska, dzieli się doświadczeniami firmy z zakresu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Dlaczego BASF Polska bierze udział w tegorocznej edycji kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety?

Nasza współpraca z UNEP Grid Warszawa ma charakter długofalowy z czego bardzo się cieszymy. Szacunek dla środowiska jest wpisany w misję firmy BASF – tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Uważamy, że dbałość o zasoby naturalne jest naszym wspólnym zadaniem, a ochrona bioróżnorodności jest szczególnym zobowiązaniem Działu Rozwiązań dla Rolnictwa BASF Polska.

W jaki sposób biznes taki jak Państwa może wspierać przechodzenie rolnictwa na wzorce działania, umożliwiające ochronę różnorodności biologicznej?

Jako firma R&D w pierwszej kolejności skupiamy się na dostarczaniu rolnikom innowacyjnych produktów o zrównoważonym profilu. Oprócz nowoczesnego portfolio środków chemicznych i biologicznych oraz nasion, wspieramy cyfryzację rolnictwa rozwijając platformę Xarvio Field Manager, która umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących ochrony upraw w bardzo precyzyjny sposób. Musimy pamiętać, że środki ochrony roślin są narzędziem wspierającym rolnika w jego pracy i nie stanowią niebezpieczeństwa, jeśli stosujemy je prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producenta. Stawiamy też na edukację młodych rolników. Od 3 lat prowadzimy program Agro Ambasadorzy promujący innowacje, zrównoważone rolnictwo i ochronę bioróżnorodności.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się Państwo w zakresie uwzględniania znaczenia ochrony środowiska (w tym różnorodności biologicznej) w Państwa modelu biznesowym – i jak na nie Państwo odpowiadacie?

Zwracamy uwagę, głównie decydentom, na to jaki wpływ na prośrodowiskowe decyzje rolników może mieć polityka państwa. Pracujemy nad wieloma innowacjami m.in. nad wprowadzeniem szeroko na polski rynek folii biodegradowalnej stosowanej przy uprawie warzyw czy rozwojem ochrony biologicznej, tam, gdzie jest to możliwe.Pamiętajmy jednak, że ochrona biologiczna również wiąże się z szeregiem ograniczeń i wyzwań, które wymagają odpowiedzi i wsparcia ze strony sektora publicznego.

Jak Państwa zdaniem wygląda wizja równowagi między człowiekiem a środowiskiem? W jaki sposób możemy ją osiągnąć?

Bioróżnorodność i efektywne rolnictwo muszą iść ramię w ramię. Na Ziemi żyje dziś blisko 8 mld ludzi, a już w 2050 r. będzie nas ok. 10 mld. Aby wyżywić rosnącą populację potrzebujemy zrównoważonego rolnictwa, czyli rolnictwo dające dochód i bezpieczeństwo żywnościowe, a jednocześnie dbającego o stan środowiska naturalnego z myślą o przyszłych pokoleniach.