Moje EKOpostanowienie

#DlaPlanety 2020

EKOdziałania

EKOwiedza


Ratujmy Naturę.
Ratujmy siebie.

Celem programu Agro Ambasadorzy BASF jest promocja zrównoważonego rozwoju i innowacji w rolnictwie. W BASF wierzymy, że bioróżnorodność i rolnictwo idą w parze. Chroniąc bioróżnorodność, rolnik dba o zarówno o większe plony, jak i środowisko naturalne.

Studenci uczestniczący w projekcie mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenie w międzynarodowej spółce oraz współpracować z ekspertami BASF.

Każdego roku, w aktywnościach edukacyjnych oferowanych w ramach programu, bierze udział ok. 500 studentów. Uczestniczą oni w wykładach i warsztatach tematycznych oraz wycieczkach do gospodarstw, które wdrożyły zasady zrównoważonego rolnictwa.

W 2018 roku partnerem programu zostało Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a jego eksperci prowadzą zajęcia dla studentów poświęcone ochronie bioróżnorodności.

Program prowadzony jest obecnie na czterech uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Program realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

  • Cel 2: Zero głodu
  • Cel 4: Dobra jakość edukacji
  • Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Cel 15: Źycie na lądzie
  • Cel 17: Partnerstwo na rzecz Celów.

3E223E1B 4C82 46E2 8A67 D54E878F494E

Odwiedź stronę akcji

© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności